SMTER N40/N41 多功能电量测量装置

        SMETR  N40/N41是一种用于高、低压电网电量测量的多功能仪表。采用现代微处理器和交流采样技术设计而成,具有强大的数据采集和处理功能。适用于电网中的所有常用电力参数、实时电量的测量,电能计量,电力
品质分析,数据统计和记录,多路开关量和模拟量输出,故障报警、继电保护,高精度时钟和2路通信接口等功能。
        仪表电力参数采用明亮背光高清晰液晶大屏幕显示,人性化操作方法,使用更加方便。
        此外,用户可以随时在仪表背部增加插入式模块,添加以下功能:
        1. 电能计量
        2. 谐波测量
        3. 报警或监控/控制
        4. 通信

本站手页APP
扫一扫